• Bild för sidan
  • Bild för sidan

Yttre fastighetsskötsel

Vi erbjuder helhetslösningar för skötseln av utemiljön vid offentliga och privata fastigheter. Dessa kan omfatta allt från trädgårdsskötsel och snöröjning till rådgivning och besiktning av lekplatser.

En vacker, välvårdad och harmonisk utemiljö skapar mervärde. En välskött skolgård ger en trygg känsla, ett sjukhus med inbjudande entré är trevligare att besöka och en bostadsrättsförening med trivsam utemiljö skapar attraktionskraft.
Allt Peab Drift & Underhåll erbjuder större organisationer som kommuner, stadsdelsnämnder, fastighetsbolag och liknande kan vi erbjuda små, som bostadsrättsföreningar och mindre företag.

Våra helhetslösningar för skötseln av utemiljön kan omfatta:

  • Trädgårdsskötsel
  • Snöröjning och halkbekämpning
  • Vårstädning
  • Trädfällningar
  • Anläggning
  • Rådgivning och konsultation om växter och grönytor
  • Besiktning av lekplatser

För var och en av våra kunder tar vår erfarna och utbildade personal fram en kostnadseffektiv lösning efter behov och önskemål.

Våra duktiga landskapsingenjörer erbjuder rådgivning och konsultation i alla frågor som rör planering och utformning av utemiljön.