• Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan

Yttre fastighetsskötsel

Peab Drift och Underhåll erbjuder helhetslösningar för skötseln av utemiljön vid offentliga och privata fastigheter. Dessa kan omfatta allt från trädgårdsskötsel och snöröjning till rådgivning och besiktning av lekplatser.

En vacker, välvårdad och harmonisk utemiljö skapar mervärde. En välskött skolgård ger en trygg känsla, ett sjukhus med inbjudande entré är trevligare att besöka och en bostadsrättsförening med fin utemiljö skapar en trivsam hemkänsla.

Våra helhetslösningar för skötseln av utemiljön kan omfatta:

  • trädgårdsskötsel
  • vinterväghållning
  • renhållning
  • trädvård
  • anläggningsarbeten
  • säkerhetsbesiktning, ombyggnation och reparation av lekplatser
  • klottersanering