Bild för sidan

El och fiber

Peab har en grupp inom Anläggning som arbetar med att bygga ut fibernätet över stora delar av landet. Genom vårt dotterbolag Lambertsson erbjuder vi tillfällig el- och värmeförsörjning till tillfälliga anläggningar och projekt samt uthyrning av generatorer för reservkraft. Dotterbolaget ATS Kraftservice projekterar, bygger ut och underhåller infrastruktur för kraft- och distributionsnät.

Fibergruppen arbetar främst med byggnation av fibernät och är verksam i södra och mellersta Sverige. Vi arbetar med helhetslösningar för våra kunder.

Vi erbjuder operatörer, nätägare, kommuner och fastighetsägare en komplett infrastrukturell nätutbyggnad med projektering, byggnation, dokumentation, konsulttjänster, besiktningar samt åtgärder av åsk- och överspänningsskydd.

Vi utför microplöjning, en ny metod för mer kostnadseffektiv fiberförläggning där tidigare kanalisation saknas. Vid behov av småskaliga fibernät, så kallade byanät, kan vi erbjuda ett färdigt koncept.

Peabs dotterbolag Lambertsson utför arbeten med att förse tillfälliga anläggningar med el och värme, exempelvis byggarbetsplatser eller konsertanläggningar. Vid större projekt, såsom tunnelbyggen, har de också kapaciteten att ta fram helhetslösningar för kraftförsörjning, belysning och betongvärme/kyla. Lambertsson arbetar även med vägbelysning och uthyrning av generatorer i olika storlekar.

Inom Peabkoncernen ryms också ATS Kraftservice, ett entreprenadbolag som levererar utbyggnad och underhåll av infrastruktur för kraft- och distributionsnät på alla spänningsnivåer mellan 0,4 kV och 400 kV. I projektens tidiga skeden hjälper ATS Kraftservice till med beredning och projektering, för att sedan bygga, installera och driftsätta färdiga nät.