Bild för sidan

Transport och maskin

Inom Peabkoncernen tillhandahåller vi flexibla lösningar inom transport- och entreprenadmaskintjänster. Vi erbjuder även skräddarsydda maskin- och transportlösningar för bland annat gruvindustrin.

Transport- och entreprenadmaskintjänster erbjuds under varumärket Cliffton.