Några av våra projekt

Peabs vill vara den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden där vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande.

Se några av våra samhällsbyggarprojekt.