Hållbart samhällsbyggande

Vår definition av hållbart samhällsbyggande är att allt som vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje med våra etiska riktlinjer samt ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Peabs strategi inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi inte bara på miljöfrågorna utan även på de sociala och ekonomiska frågorna genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både kunder och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till de samhällen vi är verksamma i.