Industribyggnader

Industribyggnader

Med industribyggnader menar vi bl.a.  järn- och stålverk, massa- och pappersindustri, lagerlokaler, vänthallar, parkeringshus.