Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Infrastruktur

Här har vi samlat några av våra infrastrukturprojekt, såsom Norra Länken i Stockholm, broar längs Botniabanan och Bangårdsanpassning i Malmö.

Slussen Södertälje

Entreprenad E41 i Surte

Nybyggnad av 2,4 km dubbelspårig järnväg Apr 2009 - okt 2011 175 Mkr BanaVäg i Väst Utförandeentreprenad
År 2012 ska utbyggnaden mellan Göteborg och Trollhättan stå klar. Den drygt sju mil långa utbyggnaden av fyrfältsväg och dubbelspår sker i 16 deletapper.
Läs mer om Entreprenad E41 i Surte

Norra Länken NL 12 i Stockholm

Provisorisk trafikföring samt vägöverbyggnad och barriärelement i de nya tunnlarna samt sluttuformning av nya Norrtull. 2007 - 2014 329 Mkr Vägverket Region Stockholm Totalentreprenad
Provisorisk trafikföring under entreprenadtiden med tillhörande omläggningar. Vägöverbyggnad och barriärelement i de nya tunnlarna samt sluttuformning av nya Norrtull.
Läs mer om Norra Länken NL 12 i Stockholm

Malmö C - Bangårdsanpassning

Malmö C görs om till genomgångsstation och ansluts till Citytunneln Juli 2008 - hösten 2011 515 Mkr (inkl. järnvägsspecifikt material) Trafikverket Utförandeentreprenad / partneringentreprenad
Peabs uppdrag har varit att rusta upp bangården inom Malmö Centralstation och anpassa den inför anslutningen till Citytunneln. Uppdraget har varit en generalentreprenad med partnering.
Läs mer om Malmö C - Bangårdsanpassning
EPiTrace logger