Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Kontor

Rådhuset, Stockholm

Visborg i Visby

Om- och nybyggnation av kontor, 19.000 kvm Jun 2008 - maj 2010 221 Mkr Vasallen AB Samordnad generalentreprenad
I samband med att försvaret lades ner på Gotland, köpte Vasallen regementet P18. Vasallen tecknade avtal med Gotlands kommun om ett nytt Kommunkontor.
Läs mer om Visborg i Visby

Kvarteret Riga i Stockholm

30.000 kvm Mar 2008 - mar 2010 418 Mkr Vasakronan Samverkansentreprenad, löpande räkning med takpris och incitament
Peab fick i januari 2008 i uppdrag av AP Fastigheter, som idag är en del av Vasakronan, att uppföra ett kontorshus på ca 30.000 kvm.
Läs mer om Kvarteret Riga i Stockholm

Stockholm Waterfront

74.500 kvm (kontor 34.000 kvm, hotell 20,500 kvm, kongress 20.000 kvm) Nov 2007 - dec 2010 1.450 Mkr (kontor 450 Mkr, hotell 420 Mkr, kongress 580 Mkr) Jarl Asset Management Totalentreprenad kontor
Utförarentreprenad hotell och kongress
När Stockholm Waterfront stod färdigt 2010 fick Stockholm en ny, efterlängtad kongresshall med plats för 3.000 deltagare i lokala och internationella evenemang.
Läs mer om Stockholm Waterfront

Rådhuset i Stockholm

Ca 35.000 kvm Jun 2007 - apr 2009 Ca 600 Mkr Vasakronan AB Generalentreprenad. Löpande räkning med incitament.
Peab har renoverat och byggt till Stockholms Rådhus, Kvarteret Fruktkorgen åt Vasakronan. Byggnaden klassas som byggnadsminne och Länsstyrelsen samt Stadsmuseet har medverkat i projektet.
Läs mer om Rådhuset i Stockholm

Moveres Business Garden i Helsingfors

Två kontorsbyggnader, total 10.000 kvm Jun 2007 - jan 2009 36 miljoner Euro Readers Digest Oy, G4S Security Services Oy, SATS Oy, Cubical Solutions Oy, Hoya Lens Finland Oy, Blancco Oy Totalentreprenad
Moveres består av två kontorsbyggnader med sammanlagt 10.000 kvm. En elegant ljusgård förenar byggnaderna, vilka har fem respektive sex kontorsvåningar.
Läs mer om Moveres Business Garden
1 2 Nästa
EPiTrace logger