Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Bolagsstyrning

Peabs bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, övrig relevant lagstiftning, noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm, rekommendationer från Näringslivets Börskommitté samt bolagsordningen.

Aktiemarknadsbolagens Förening och NASDAQ OMX Stockholm har enats om att med början den 1 juli 2005 införa den svenska koden för bolagsstyrning i NASDAQ OMX Stockholms regler. Peab omfattas av beslutet och tillämpar koden i dess helhet fr o m årsstämman 2006.

EPiTrace logger