Årsstämma

Årsstämma

Peabs årsstämma äger rum onsdagen den 13 maj 2015, kl 15.00 i Grevieparken, Grevie.
 
Aktieägare informeras om att en begäran om att få ett ärende behandlat på årsstämman, skall vara bolaget tillhanda senast den 25 mars 2015, för att kunna tas in i kallelsen.