Årsstämma

Årsstämma

Peabs årsstämma 2018 äger rum måndagen den 7 maj, kl 15.00 i Grevieparken, Grevie.

Inför årsstämman 2018 kan aktieägare i Peab AB sända förslag till valberedningen med e-post, valberedningen@peab.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa inlämnas senast den 9 februari 2018.