Info om styrelse, vd och revisorer

Information om styrelse, verkställande direktör och revisorer

Verkställande direktör

Verkställande direktör

Jesper Göransson, f 1971.
VD och koncernchef.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:
Styrelseledamot i Svensk Fastighetsfinansiering II AB och Fastighets AB ML 4.