Bild för sidan

Valberedning

Vid årsstämma den 13 maj 2014 valdes Göran Grosskopf, Magnus Swärdh, Malte Åkerström och Mats Rasmussen till valberedning.

Till valberedningens ordförande valdes Magnus Swärdh.

Aktieägare som vill lämna förslag till Peabs valberedning kan göra det på e-postadress valberedning@peab.se eller till Peab AB, att: Valberedningen, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv.