Bild för sidan

Valberedning

Vid årsstämma den 10 maj 2016 valdes Göran Grosskopf, Malte Åkerström, Mats Rasmussen och Ulf Liljedahl till valberedning.

Till valberedningens ordförande valdes Ulf Liljedahl.

Aktieägare som vill lämna förslag till Peabs valberedning kan göra det senast den 31 januari 2017 på e-postadress valberedning@peab.se eller till:
Peab AB
att: Valberedningen
Margretetorpsvägen 84
269 73 Förslöv