Bild för sidan

Valberedning

Vid årsstämma den 10 maj 2017 valdes Göran Grosskopf, Malte Åkerström, Mats Rasmussen och Ulf Liljedahl till valberedning.

Till valberedningens ordförande valdes Ulf Liljedahl.