Bild för sidan

Valberedning

Vid årsstämma den 10 maj 2017 valdes Göran Grosskopf, Malte Åkerström, Mats Rasmussen och Ulf Liljedahl till valberedning.

Till valberedningens ordförande valdes Ulf Liljedahl.

Inför årsstämman 2018 kan aktieägare i Peab AB sända förslag till valberedningen med e-post, valberedningen@peab.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa inlämnas senast den 9 februari 2018.