Bild för sidan

Årskalender

Finansiell information och rapportering från Peabkoncernen

2015
Rapport för första kvartalet 13 maj
Årsstämma 13 maj
Rapport för andra kvartalet 21 augusti
Rapport för tredje kvartalet 12 november
 
2016


Bokslutskommuniké  16 februari