Bild för sidan

Årskalender

Finansiell information och rapportering från Peabkoncernen

 
2017


Halvårsrapport januari - juni 18 augusti
Delårsrapport januari - september 9 november
   
2018
Bokslutskommuniké 13 februari 
Årsredovisning 2017 april