Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Årskalender

Finansiell information och rapportering från Peabkoncernen


2014


Årsstämma 13 maj
Rapport för andra kvartalet 22 augusti
Rapport för tredje kvartalet 13 november
   
2015

Bokslutskommuniké 2014 12 februari
Årsredovisning 2014 april
EPiTrace logger