Bild för sidan

Årskalender

Finansiell information och rapportering från Peabkoncernen

 
2016


Årsstämma 10 maj
Halvårsrapport januari - juni 17 augusti
Delårsrapport januari - september 10 november
 
2017


Bokslutskommuniké 2016 10 februari
Årsredovisning 2016 april