Bild för sidan

Årskalender

Finansiell information och rapportering från Peabkoncernen

2015
Bokslutskommuniké 2014 12 februari
Årsredovisning 2014 april
Rapport för första kvartalet 13 maj
Årsstämma 13 maj
Rapport för andra kvartalet 21 augusti
Rapport för tredje kvartalet 12 november