Bild för sidan

Årskalender

Finansiell information och rapportering från Peabkoncernen

 
2017


Bokslutskommuniké 2016 10 februari
Årsredovisning 2016 april
Delårsrapport januari - mars 10 maj
Halvårsrapport januari - juni 18 augusti
Delårsrapport januari - september 9 november