Bild för sidan

Årskalender

Finansiell information och rapportering från Peabkoncernen

2018
Års- och hållbarhetsredovisning 2017 Vecka 14, april 
Rapport för första kvartalet 2018 7 maj
Årsstämma 2018 7 maj
Rapport för andra kvartalet 2018 17 augusti
Rapport för tredje kvartalet 2018 9 november