Bild för sidan

Årskalender

Finansiell information och rapportering från Peabkoncernen

 
2016


Bokslutskommuniké  16 februari
Årsredovisning 2015 april
Delårsrapport januari - mars 10 maj
Årsstämma 10 maj
Halvårsrapport januari - juni 17 augusti
Delårsrapport januari - september 10 november