Bild för sidan

Årskalender

Finansiell information och rapportering från Peabkoncernen

2018
Rapport för andra kvartalet 2018 17 augusti 2018
Rapport för tredje kvartalet 2018 9 november 2018
Bokslutskommuniké 2018 8 februari  2019
   
2019
Års- och hållbarhetsredovisning 2018 April 2019