Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Finansiella rapporter

Peab publicerar sina delårsrapporter i februari, maj, augusti och november.
Årsredovisningen publiceras i april.

I samband med delårsrapporter/bokslutskommuniké publicerar vi även en kort film där Jesper Göransson, VD och koncernchef, presenterar rapporten.

Nedanstående länkar till kvartalsrapporterna går till film samt rapporter i pdf-format.
Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning går till pdf-dokument.

Se tidigare finansiella rapporter

 

EPiTrace logger