Peabaktien

Peabs B-aktie är börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap-listan. NASDAQ OMX Stockholm är öppen mellan 9.00 och 17.30. Följ utvecklingen för Peabaktien jämfört med olika index eller valfria aktier noterade på NASDAQ OMX Stockholm eller studera övrig aktierelaterad information.