Styrelse

Styrelse

De redovisade innehaven gäller per 2014-02-28. Innehaven inkluderar makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

Göran Grosskopf

Göran Grosskopf

f. 1945. Invald 2004.
Professor, Jur dr och Ekonomie dr h.c. Styrelseordförande i Peab AB, Ingka Holding BV, ColoPlus AB, Mats Paulssons Stiftelse och Medicon Village AB. Styrelseledamot i Birgma Interna-tional SA och Odilia AB. Tidigare professor i skatterätt och arbetande styrelseordförande i Tetra Laval Group.

Innehav: 823.500 A-aktier, 460.000 B-aktier

Mats Paulsson

Mats Paulsson

f. 1944. Invald 1992.
Vice styrelseordförande i Peab AB. Styrelseledamot i Skistar AB, Mentor Sverige AB, Mats Paulssons Stiftelse och Medicon Village AB. Tidigare olika ledande befattningar inom Peab sedan 1959.

Innehav: 13.754.910 A-aktier, 37.255.750 B-aktier

 

Karl-Axel Granlund

Karl-Axel Granlund

f. 1955. Invald 2000.
Civ ek, Civ ing. Huvudägare och styrelseordförande i Volito AB.

Innehav: 1.500.000 A-aktier, 18.402.000 B-aktier

Fredrik Paulsson

Fredrik Paulsson

f. 1972 Invald 2009.
Styrelseledamot och VD i Kranpunkten i Skandinavien AB. Styrelseledamot i Scandinavian Resort AB, Scandinavian Office Group AB, Stichting INGKA Foundation, Stichting IKEA Foundation och Stichting IMAS Foundation.

Innehav: 8.280.810 A-aktier, 6.002.154 B-aktier

 

Lars Sköld

Lars Sköld

f. 1950. Invald 2007.
Styrelseordförande Kultur-gastronomen AB, Södertuna slotts drift AB och i Södertuna Konferensslott AB. Tidigare ledande befattningar som VD och koncernchef STC Interfinans AB, VD Sveaskog AB och VD Klövern Fastigheter AB

Innehav: 15.000 B-aktier

Nina Udnes Tronstad

Nina Udnes Tronstad

f. 1959. Invald 2014.
Civilingenjör. Senior Vice President Procurement Kværner ASA. Styrelseledamot Norges Tekniska Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Trelleborg AB och Nordox AS. Tidigare koncerndirektör i Kværner ASA, VD för Kværner Verdal AS, koncerndirektör i Statoil ASA samt olika chefsbefattningar inom Statoil.

Innehav: Inget

Kerstin Lindell

Kerstin Lindell

f. 1967. Invald 2014.
Civilingenjör Kemiteknik och Tekn.Lic. Polymerkemi samt civilekonom. VD Bona AB. Vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelseledamot i Rosti AB och Exel Composites.

Innehav: Inget

Patrik Svensson

Patrik Svensson

f. 1969. Utsedd 2007.
Lagbas Bygg Sverige
Arbetstagarrepresentant
Byggnads

Innehav: Inget

Kim Thomsen

Kim Thomsen

f. 1965. Utsedd 2008.
Byggnadssnickare Byggservice Sverige
Arbetstagarrepresentant
Byggnads

Innehav: Inget

Lars Modin

Lars Modin

f 1957. Utsedd 2011.
Platschef Bygg Sverige
Ledarna
Arbetstagarrepresentant

Innehav: Inget