Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Styrelse

De redovisade innehaven gäller per 2014-04-08. Innehaven inkluderar makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

IKEA Uppsala

Göran Grosskopf

f. 1945. Invald 2004.
Professor, Jur dr och Ekonomie dr h.c. Styrelseordförande i Peab AB, Ingka Holding BV, ColoPlus AB, Mats Paulssons Stiftelse och Medicon Village AB. Styrelseledamot i Birgma International SA och Odilia AB. Tidigare professor i skatterätt och arbetande styrelseordförande i Tetra Laval Group.

Innehav: 823.500 A-aktier, 460.000 B-aktier.

Mats Paulsson

f. 1944. Invald 1992.
Vice styrelseordförande i Peab AB. Styrelseledamot i Skistar AB, Mentor Sverige AB, Mats Paulssons Stiftelse och Medicon Village AB. Tidigare olika ledande befattningar inom Peab sedan 1959.

Innehav: 13.754.910 A-aktier, 37.255.750 B-aktier

Karl-Axel Granlund

f. 1955. Invald 2000.
Civ ek, Civ ing. Huvudägare och styrelseordförande i Volito AB.

Innehav: 1.500.000 A-aktier, 18.402.000 B-aktier.

Fredrik Paulsson

f. 1972. Invald 2009.
Styrelseledamot och VD i Kranpunkten i Skandinavien AB. Styrelseledamot i Scandinavian Resort AB, Scandinavian Office Group AB, Stichting INGKA Foundation, Stichting IKEA Foundation och Stichting IMAS Foundation.

Innehav: 8.280.810 A-aktier, 6.002.154 B-aktier

Lars Sköld

f. 1950. Invald 2007.
Styrelseordförande Kulturgastronomen AB, Södertuna slotts drift AB och i Södertuna Konferensslott AB. Tidigare ledande befattningar som VD och koncernchef STC Interfinans AB, VD Sveaskog AB och VD Klövern Fastigheter AB.

Innehav: 15.000 B-aktier.

Nina Udnes Tronstad

f. 1959. Invald 2014.

Civilingenjör. Senior Vice President Procurement Kværner ASA. Styrelseledamot Norges Tekniska Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Trelleborg AB och Nordox AS. Tidigare koncerndirektör i Kværner ASA, VD för Kværner Verdal AS, koncerndirektör i Statoil ASA samt olika chefsbefattningar inom Statoil.

Innehav: Inget.

Kerstin Lindell

f. 1967. Invald 2014.

Civilingenjör Kemiteknik och Tekn.Lic. Polymerkemi samt civilekonom. VD Bona AB. Vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelseledamot i Rosti AB och Exel Composites.

Innehav: Inget.

Patrik Svensson

f. 1969. Utsedd 2007.
Lagbas Bygg Sverige
Arbetstagarrepresentant
Byggnads

Innehav: Inget

Kim Thomsen

f. 1965. Utsedd 2008.
Byggnadssnickare Byggservice Sverige
Arbetstagarrepresentant
Byggnads

Innehav: Inget

Lars Modin

f 1957. Utsedd 2011.
Platschef Bygg Sverige
Ledarna
Arbetstagarrepresentant

Innehav: Inget

1 2 Nästa
EPiTrace logger