Bild för sidan

Asfalt - för alla behov - stora som små

Vår asfaltverksamhet finns i Sverige och Norge och vi är ett av Sveriges största och rikstäckande specialiserade beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt.

Vi hjälper dig med att asfaltera allt från garageuppfarter, skolor, vägar, broar till stora infra projekt och vi utför både underhållsbeläggningar som nybyggnadsbeläggningar.

Vi har tillgång till ett stort antal fasta asfaltverk men vi har även ett antal mobila verk som ger dig en stor flexibilitet. I samband med asfaltering kan vi också hjälpa dig med mindre markarbeten.