Utforska PEAB: Bildspel Bildspel Karta Karta

Asfalt

I Peabkoncernen ingår dotterbolaget Peab Asfalt som är ett av Sveriges största tillverkare och utläggare av asfalt, samt det enda helt specialiserade och rikstäckande företaget inom detta område.

Genom strategiskt placerade asfaltverk samt ett antal mobila asfaltverk kan Peab Asfalt erbjuda kostnadseffektiva asfaltbeläggningar samt mindre markarbeten.

Peab Asfalt bedriver egen forskning, utveckling och testning av olika recept på asfaltmassa, produktions- och kvalitetskontroller, samt driver olika FoU projekt, både nationella och internationella EU projekt.

Verksamheten bedrivs i 4 regioner med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Boden. Genom Peab Asfalts dotterbolag Peab Asfalt Norge AS i Norge ges också möjlighet att samverka över gränserna, vilket säkerställer utförande och utnyttjande av resurser.

Mer om asfalt/anläggning

Asfalt

I Peabkoncernen ingår dotterbolaget Peab Asfalt som är ett av Sveriges största tillverkare och utläggare av asfalt, samt det enda helt specialiserade och rikstäckande företaget inom detta område.

Asfalt

SwePave är ett miljövänligt koncept för att optimera, dimensionera och kontrollera överbyggnaden vid anläggningskonstruktioner.

EPiTrace logger