Några av våra projekt

Peab vill vara den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden där vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande.

Se några av våra samhällsbyggarprojekt.

Byggsystem och byggprodukter

Byggsystem och byggprodukter

Peab Byggsystem tillverkar prefabricerade lösningar för bostäder, kontor, industri och affärslokaler.

Se några av våra projekt:

Skandinaviska Byggelement

Lättklinkerbetong

PGS

Smidmek

 

 

Drift och underhåll

Drift och underhåll

Peab arbetar med drift och underhåll av statligt och kommunalt väg- och gatunät samt parker, yttre fastighetsskötsel samt drift av VA-nät.