Kontaktpersoner

Frågor och funderingar om Peabs hållbarhetsarbete, kontakta oss.

Sponsringsrådet

Sponsringsrådet

Maria Hernroth

Maria Hernroth

Hållbarhet
Mångfald och likabehandling

TELEFON

0733-37 38 55

Karin Malmgren

Karin Malmgren

Etik
Bolagsstyrning

TELEFON

0733-37 10 12