Bild för sidan

Det är vad som sker varje dag som gör skillnad

Hela byggbranschen har insett att man måste förändras med omvärlden när det gäller mångfald och jämställdhet – det handlar om affärsmässig överlevnad. Branschen har fortfarande lång väg att gå och Peab är inget undantag. Men bolaget har kraftigt höjt tempot i förändringsarbetet och flera tusen medarbetare har redan gått igenom utbildning kring likabehandling.

Maria Hernroth– Det är inte visioner eller stora planer som bygger arbetsklimat eller förändrar kulturen, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef i Peabkoncernen. Det är vad var och en av oss gör i vardagen på våra arbetsplatser.

Jordnära arbetssätt
– Medarbetarna har själva varit med och byggt upp utbildningen, säger Maria Hernroth. Koncernledningen har visserligen beslutat om tydliga mål med strategier för jämställdhet och mångfald. Det är en förutsättning, att ge frågan utrymme och göra den till en del av vårt hållbarhetsarbete. Sedan har vi valt ett väldigt jordnära sätt att jobba med frågorna.

Utbildningen bygger på medarbetarnas eget driv och engagemang. Det handlar mer om diskussioner och grupparbeten än ren undervisning och inte minst egna åtaganden för hur förändring ska kunna ske. Och utbildningen ska kännas mer som ett arbetsmöte än en utbildningsdag. Varje tillfälle avslutas med att deltagarna får berätta: ”Det här är mitt bidrag!”.

− Det blir en fantastisk kraft i det! säger Maria. Att vi hela tiden utgår från Peabs i högsta grad levande kärnvärden Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga, är en annan framgångsfaktor.

Driver utvecklingen
Metodiken har visat sig fungera över förväntan och kommer att bli vägledande för utvecklingsarbete även på andra områden inom Peab.

Peab tar flera initiativ för att leda utvecklingen i branschen rätt riktning, hela tiden med ett jordnära arbetssätt och en stark tilltro till engagemangets betydelse. Peabskolan, 100-klubben , en ny sponsringspolicy och samarbetet med stiftelsen Mentor är bara några exempel. De lokala initiativen blir dessutom fler och fler.

− Mitt råd är att inte göra det så svårt, avslutar Maria Hernroth. Sätt upp mål, ställ krav men ge samtidigt verktyg och möjligheter för medarbetare att agera rätt. Våga inkludera, vi har smarta medarbetare! Hållbarhet kommer inifrån och fungerar inte förrän den är en del av vardagen. 

Tips och framgångsfaktorer för ett lyckat mångfaldsarbete

  • En ledning som sätter mål och följer upp

  • Jobba med frågan i kärnverksamheten

  • Ökad kunskap = ökad handlingskraft

  • Små saker i vardagen gör skillnad

  • Dialog och delaktighet – vi äger frågan tillsammans

  • Utgå från att alla vill göra rätt, tro på människor så kommer engagemanget! 

Mer information

Läs mer om Peabs arbete för mångfald och integration
  
100 nyanlända får praktikplats i Peab


Byggbranschen behöver fler kvinnor