Årsstämma 2017

Årsstämma för aktieägare i Peab AB (publ) äger rum onsdagen den 10 maj 2017, kl 15.00 i Grevieparken.

Anmälan kan göras från och med den 11 april kl 9.00 här på peab.se eller via tel 0431-89 350 (arbetsdagar kl 9-16).
Förhandsanmälan kan tyvärr inte tas emot.

Sista tid för anmälan är onsdagen den 3 maj kl 14.00.

Deltagarbekräftelse sänds via post och kommer att vara deltagarna tillhanda senast den 9 maj.