Bild för sidan

Aktiedata

 

Mkr

2017
 

2016

2015

2014

2013

 
Resultat, kr 6,97 5,85 2,71  3,48 1,01
- efter fullföljd teckning och konvertering 6,97 5,85 2,71  3,48 1,01
Kassaflöde, kr 7,78 8,99 6,06  9,50 2,12
- efter fullföljd teckning och konvertering 7,78 8,99 6,06  9,50 2,12
Eget kapital, kr 35,13 31,80 27,38  27,11 26,00
- efter fullföljd teckning och konvertering 35,13 31,80 27,38  27,11 26,00
Börskurs vid årets slut, kr 70,60 72,30 64,85  54,95 39,35
Börskurs/eget kapital, % 201,0  227,4 236,9  202,7 151,3
Direktavkastning, procent 1) 5,7 5,0 4,0  4,1 4,6
P/E-tal 1) 10 12 24  16 39
Ordinarie utdelning, kr 4,00 3,60 2,60  2,25 1,80
Antal aktier vid årets slut, milj. 295,0 295,0 295,0  295,0 295,0
- efter fullföljd teckning och konvertering 295,0 295,0 295,0  295,0 295,0
Genomsnittligt antal utstående aktier, milj. 295,0 295,0 295,0  295,0 295,0
- efter fullföljd teckning och konvertering 295,0 295,0 295,0  295,0 295,0

 
1) Baserat på slutkurs vid årets slut

 
Antal aktier, röster och aktieslag  per 2017-12-31


Aktieslag

Antal

  

Röste-
tal

 

Andel av kapitalet,
procent

 

Andel av rösterna,
procent
A 34.319.957   10   11,6    56,7
B 261.729.773     1   88,4    43,3

  296.049.730       100,0   100,0