Bild för sidan

Aktiedata

 

Mkr

2017
 

2016

2015

2014

2013

 
Resultat, kr 6,97 5,85 2,71  3,48 1,01
- efter fullföljd teckning och konvertering 6,97 5,85 2,71  3,48 1,01
Kassaflöde, kr 7,78 8,99 6,06  9,50 2,12
- efter fullföljd teckning och konvertering 7,78 8,99 6,06  9,50 2,12
Eget kapital, kr 35,13 31,80 27,38  27,11 26,00
- efter fullföljd teckning och konvertering 35,13 31,80 27,38  27,11 26,00
Börskurs vid årets slut, kr 70,60 72,30 64,85  54,95 39,35
Börskurs/eget kapital, % 201,0  227,4 236,9  202,7 151,3
Direktavkastning, procent 1) 5,7 5,0 4,0  4,1 4,6
P/E-tal 1) 10 12 24  16 39
Ordinarie utdelning, kr 2) 4,00 3,60 2,60  2,25 1,80
Antal aktier vid årets slut, milj. 295,0 295,0 295,0  295,0 295,0
- efter fullföljd teckning och konvertering 295,0 295,0 295,0  295,0 295,0
Genomsnittligt antal utstående aktier, milj. 295,0 295,0 295,0  295,0 295,0
- efter fullföljd teckning och konvertering 295,0 295,0 295,0  295,0 295,0

 
1) Baserat på slutkurs vid årets slut
2) För 2017, styrelsens förslag till årsstämman.

 
Antal aktier, röster och aktieslag  per 2016-12-31


Aktieslag

Antal

  

Röste-
tal

 

Andel av kapitalet,
procent

 

Andel av rösterna,
procent
A 34.319.957   10   11,6    56,7
B 261.729.773     1   88,4    43,3

  296.049.730       100,0   100,0