Välkommen till Peabskolan

Peabskolan är en gymnasieskola som utbildar inom ramen för det nationella gymnasieprogrammet bygg och anläggning.

Välj skola

   

 Göteborg

 Malmö

 Solna

Det här är Peabskolan

 
Vi utbildar inom områdena husbyggnad samt mark- och anläggning. Detta innebär att vi utbildar eleverna till träarbetare, murare, anläggningsarbetare och betongarbetare.

Under utbildningstiden har eleverna praktik på en Peabarbetsplats där de tas emot av en utbildad handledare som dessutom är en skicklig hantverkare.

Peabskolan erbjuder även introduktionsprogram för elever som inte gjort sig behörig till nationellt gymnasieprogram. De introduktionsprogram som vi erbjuder är Programinriktat individuellt val samt Yrkesintroduktion. För att läsa mer om dessa introduktionsprogram kan du gå in på Skolverkets webbplats.

Alla våra skolor bygger på samma idé och samma Pedagogiska modell. Vi är små skolor där alla elever får lov att synas och känna att just de gör skillnad. Varje skola jobbar i en integrerad process vilket innebär att teori på ett naturligt sätt vävs in i den praktiska delen av utbildningen. På varje Peabskola går det ca 100 elever fördelat på årskurs 1-3.