Peab utvecklar och bygger nytt kontor i Solna

Peab samlar verksamheterna i Stockholm till ett nytt kontor i Ulriksdal, Solna. Kontorshuset är en del av Peabs satsning i den nya stadsdelen.

Peabs nya kontor är det första kontorshuset av fem i Ulriksdal som utvecklas inom Peab Fastighetsutveckling de närmaste åren. Övriga kontorshus kommer att inrymma externa hyresgäster. Peabs kontor kommer att ha nio våningar, totalt cirka 12 500 kvm kontorsyta.

Peab investerar 453 miljoner kronor i kontorshuset, varav den egna byggentreprenaden utgör 317 miljoner kronor. Ordern kommer att ingå i orderingången för Affärsområde Bygg i första kvartalet 2017. Orderingången elimineras på koncernnivå.


Förutom kontor kommer det att finnas servicefunktioner som restaurang, reception och konferensutrymmen. Byggnaden ska miljöklassas enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM. Byggstart är planerad till den 1 augusti 2017 och byggnaden ska vara färdigställd för inflyttning under kvartal fyra 2019.


– Vi ser fram emot att påbörja utvecklingen av kontorshusen med bästa läge längs med E4 i Ulriksdal. Vi startar genom att bygga det första kontorshuset där Peab kommer att samla sina verksamheter i Stockholmsområdet, säger Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling.


Fakta om Peabs engagemang den nya stadsdelen i Ulriksdal:


I Ulriksdal utvecklar Peab Fastighetsutveckling fem kontorshus intill bostadskvarter i en helt ny stadsdel. Peab Bostad har tidigare utvecklat stadsradhus och flerbostadshus i området. Totalt kommer Peab att utveckla cirka 9 000 arbetsplatser och 1 500 bostäder här. Ulriksdal är redan en levande stadsdel med bostäder, skola och förskola. De närmaste åren tillkommer förutom fler kontor också ett hotell, fler bostäder, restauranger och butiker.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling, mobil:


0733-33 94 22


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-33 34 84