Peab bygger nytt studenthus i Linköping

Peab har tecknat avtal med Akademiska Hus AB om att bygga ett nytt studenthus i Linköping. Kontraktssumma uppgår till 327 MSEK.

Avtalet innebär att Peab och Akademiska Hus tillsammans med Linköpings universitet ska uppföra ett nytt studenthus innefattande studentservice, bibliotek, lektionssalar, konferensrum, café, restaurang och kontor. Byggnaden, som har en bruttoarea på cirka 15 000 m², kommer att uppföras på Campus Valla i Linköping.

För att generera en energisnål byggnad kommer studenthuset att ha solpaneler på taket.

Byggnaden ska fungera som ett nav för universitetet, all studentservice kommer vara samlad här och information för alla utbildningsprogram kommer finnas tillgänglig för studenter att ta del av.

Projektet är påbörjat och beräknas vara färdigställt våren 2019.

Projektet orderanmäldes under det första kvartalet 2017.


För mer information vänligen kontakta:
Fredrick Ilestedt, regionchef Peab, mobil: 0733 37 45 00
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725 33 34 84