Lönsam tillväxt och hög orderingång

April – juni 2017 •  Operativ nettoomsättning 12 813 Mkr (12 781)

 •  Operativt rörelseresultat 631 Mkr (624)

 •  Operativ rörelsemarginal 4,9 procent (4,9)

 •  Resultat före skatt 623 Mkr (609)

 •  Resultat per aktie 1,80 kr (1,74)

 •  Orderingång 12 156 Mkr (10 165)

 •  Kassaflöde före finansiering -1 105 Mkr (6)


Januari – juni 2017 •  Operativ nettoomsättning 23 909 Mkr (21 473)

 •  Operativt rörelseresultat 947 Mkr (812)

 •  Operativ rörelsemarginal 4,0 procent (3,8)

 •  Resultat före skatt 934 Mkr (755)

 •  Resultat per aktie 2,74 kr (2,16)

 •  Orderingång 23 270 Mkr (22 051)

 •  Orderstock 37 313 Mkr (33 457)

 •  Kassaflöde före finansiering 683 Mkr (916)

 •  Nettoskuld 2 707 Mkr (3 154)

 •  Soliditet 29,3 procent (27,5)


-  Peabs orderläge har förstärkts under en längre tid vilket bidragit till en ökad omsättning och ett förbättrat resultat för första halvåret 2017. En fortsatt hög orderingång tillsammans med selektiva investeringar inom Projektutveckling och Industri skapar stabila förutsättningar för framtiden, säger Peabs VD Jesper Göransson i en kommentar.


Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:00 CET.


För ytterligare information, kontakta:


Jesper Göransson, VD och koncernchef 0431 89338


Charlotte Hagö, Kommunikationschef 0725 334545