Peab bygger skola i Nordnorge

Peab har fått uppdraget att bygga nya Hadsel gymnasie- och yrkesskola på Stokmarknes i Vesterålen i norra Norge. Byggherre är Nordland landsting och kontraktssumman uppgår till 119 MNOK.

Hadsel gymnasie- och yrkesskola består idag av tre byggnader. I den första fasen av projektet ska den ena byggnaden rivas och ersättas med en ny byggnad i tre plan med en areal på 3 000 kvm.

Projektet startar i september 2017 och överlämning ska ske i juli 2019.


Projektet orderanmäls i tredje kvartalet 2017.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Arild Østgård, regionchef Peab, mobil +47 906 43 238
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: + 46 725 333 484