Peab bygger äldreboende i Boden

Peab har fått uppdraget att bygga Björknäs äldreboende i Boden. Beställare är Hemsö Norrbottenfastigheter KB och kontraktssumman uppgår till 198 MSEK.

Projektet omfattar 126 lägenheter och en aula med en sammanlagd yta om 10 720 kvm BTA.


Uppdraget är en totalentreprenad och arbetet har påbörjats. Projektet beräknas vara klart i november 2019.


Projektet orderanmäls under första kvartalet 2018.


För ytterligare information, kontakta:


Sari Ekblom, regionchef Peab, 070-339 57 47


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84