Peabs års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig på Peabs hemsida

Från och med torsdagen den 5 april 2018 kl 8.00 finns Peabs års- och hållbarhetsredovisning för 2017 tillgänglig på Peabs hemsidor. Den svenska versionen finns på www.peab.se och den engelska på www.peab.com.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Niclas Winkvist, CFO, 0431-89 000
Charlotte Hagö, kommunikationschef Peab, 0725-33 45 45


Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2018 kl 08:00 CET.