Peab bygger nya psykiatrilokaler i Kalmar

Peab har fått uppdraget att bygga nya psykiatrilokaler i Kalmar. Beställare är Landstinget i Kalmar Län. Kontraktssumman uppgår till 745 MSEK.

Projektet genomförs som totalentreprenad i partnering. Under Fas 1 har Peab gemensamt med kunden arbetat fram systemhandlingarna med stort fokus på patienten och patientnytta där byggnaden ska skapa en vårdande miljö i framkant.


Kalmar kommun har länge haft behov av fler vårdplatser inom psykiatriavdelningen.


Byggstart sker i början av juni 2018 och projektet beräknas vara färdigställt vintern 2021.


Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2018.


Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB


För ytterligare information, kontakta:


Fredrick Ilestedt, regionchef Peab, 0733-37 45 00
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Gatuvy psykiatrilokaler Kalmar

Gatuvy psykiatrilokaler Kalmar

Lågupplöst bild
Högupplöst bild