Affärsområde Projektutveckling

Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling och avyttring av
bostäder och kommersiella fastigheter.

I affärsområdet samlas koncernens resurser avseende utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Dessa skiljer sig främst åt i relationen till kunderna där Bostadsutveckling i huvudsak riktar sig mot konsument medan Fastighetsutveckling riktar sig mot företag.

Kombinationen gör oss till en attraktiv aktör när nya områden ska exploateras.

En framgångsfaktor är att förstå våra kunders behov och krav avseende läge och utformning för att kunna omsätta detta till attraktiva bostäder och lokaler.