Affärsområde Anläggning

Affärsområde Anläggning är en ledande anläggningsaktör i Sverige och med verksamhet även i Norge och Finland. Vi bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur.

Peabs anläggningsverksamhet är framförallt inriktad mot den lokala marknaden och organiserad i geografiska regioner och specialiserade produktområden.

Vi arbetar med ett strukturerat erfarenhetsutbyte, verksamhetsanpassade stödfunktioner, en stark projektstyrning och en hög egen förädlingsgrad.

Viktiga är också våra samarbeten över region- och landsgränser, gemensamt driven utveckling inom produktområdena samt skalfördelar i större och komplexa projekt.

I många av Sveriges kommuner har vi uppdrag inom drift- och underhåll, likväl som vägunderhåll i många driftområden åt Trafikverket.