Affärsområde bygg

Affärsområde Bygg

Med en lokal förankring nära kunderna utför Affärsområde Bygg entreprenader åt både externa och interna beställare i Norden.

Vi genomför varje år projekt som omfattar allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar, om- och tillbyggnadsarbeten samt byggservicetjänster.

Verksamheten bedrivs genom cirka 150 platskontor runt om i Norden organiserade i 15 regioner, varav 11 i Sverige, två i Norge och två i Finland. Det finns specialiserade bostadsproducerande regioner finns i Stockholm, Göteborg samt i Öresundsregionen.

Byggserviceverksamheten bedrivs i en rikstäckande region med huvudfokus på storstadsområdena.