Bild för sidan

Asfalt - för alla behov - stora som små

Vår asfaltverksamhet finns i Sverige och Norge och vi är ett av Sveriges största och rikstäckande specialiserade beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt.

Vi hjälper dig med att asfaltera allt från garageuppfarter, skolor, vägar, broar till stora infra projekt och vi utför både underhållsbeläggningar som nybyggnadsbeläggningar.

Vi har tillgång till ett stort antal fasta asfaltverk men vi har även ett antal mobila verk som ger dig en stor flexibilitet. I samband med asfaltering kan vi också hjälpa dig med mindre markarbeten.

Peab Asfalt investerar i asfalt av bioolja

Eco AsfaltPeab Asfalt satsar på tillverkning av asfalt som framställs av koldioxidneutralt biobränsle. Den fossila eldningsoljan ersätts med en bioolja som utvinns av restprodukter från livsmedelsindustrin.

Vår nya ECO-Asfalt skall stå för 50 procent av produktionen av asfaltmassa redan vid årsskiftet 2016/2017 vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 15.000 ton. Enbart denna åtgärd motsvarar utsläppen från 10 000 bilar med en genomsnittlig årlig körsträcka på 1.500 mil.

Läs mer om vår klimatsmarta ECO-Asfalt.