Bild för sidan

Bostäder

Peab utvecklar och bygger bostäder för många människors behov: flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform. I nära samarbete med övriga verksamheter inom Peab skapar vi hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

Peabs styrka är vår breda kompetens –  att vi kan hela processen, från markförvärv och utveckling till produktion och förvaltning. Som kund behöver du på så vis bara en kontakt – Peab. Vår kompetens ligger också i att förstå hur och var människor vill leva och bo.

I alla våra bostäder använder vi bra material och beprövade metoder. Att vi tar hänsyn till miljö- och energiaspekter i uppförandet av framtidens bostäder ser vi som en självklarhet. Alla våra nya egenutvecklade flerbostadshus är certifierade enligt Svanen och miljömärkt el.

Vi vill att fler människor ska kunna bo i nyproducerade, bekväma och energisnåla bostäder. Därför utvecklar vi kostnadseffektiva koncept för boende som utgår från våra egna byggsystem. Fördelarna är att det blir både mer kostnadseffektivt och rationellt. Byggtiden kan kraftigt kortas ned samtidigt som kvalitet och trygghet är säkerställt.