• Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan

Drift och underhåll

Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning, men vi är även en stor aktör inom drift och underhåll i hela Sverige. I nära samverkan med våra kunder, stora som små, säkerställer vi trivseln och tryggheten i den utemiljö vi alla vistas i. Vår verksamhet omfattar skötsel, underhåll och anläggning och insatserna skiftar efter årstiderna. Behovet för våra tjänster kan uppstå vid alla tider på dygnet.

Peab Drift och Underhåll skapar trivsel och funktionalitet utomhus. Över hela Sverige är vi verksamma med att sköta och anlägga parker, hålla trafiken fri från hinder, underhålla badplatser, lekplatser, slussar och hamnar, hålla rent, sopa sand och skotta snö. Våra kunder finns inom offentlig sektor såväl som bland privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Bland våra kunder finns kommuner, förvaltningar, statliga myndigheter, landsting, fastighetsbolag, företag och bostadsrättsföreningar. Vi har stor erfarenhet av entreprenader med höga krav på service, kvalitet, miljöhänsyn och tillgänglighet och erbjuder lösningar anpassade efter dina önskemål och behov.

Du kan vända dig till oss med vetskapen om att vi tillhandahåller kunskap och kapacitet som krävs, tack vare vår engagerade och kompetenta personal. Vi har stor erfarenhet av entreprenader som ställer höga krav på service, kvalitet, miljöhänsyn och service.

Exempel på uppdrag

  • drift och underhåll av gator och vägar
  • trafikteknik och skyltning av vägnätet
  • skötsel och anläggning av parker och andra grönytor