Peab Drift & Underhåll skapar trivsel och trygghet utomhus. Över hela Sverige är vi verksamma med att sköta och anlägga parker, hålla trafiken fri från hinder, underhålla badplatser, lekplatser, slussar och hamnar, hålla rent, sopa sand och skotta snö. Våra kunder finns inom offentlig sektor såväl som bland privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

En stor aktör inom drift och underhåll av utomhusmiljön

Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning, men vi är även en stor aktör inom drift och underhåll i hela Sverige. I nära samverkan med våra kunder, stora som små, säkerställer vi trivseln och tryggheten i den utemiljö vi alla vistas i. Vår verksamhet omfattar skötsel, underhåll och anläggning och insatserna skiftar efter årstiderna. Behovet för våra tjänster kan uppstå vid alla tider på dygnet.

drift & underhåll, karta Bland våra kunder finns kommuner och förvaltningar,  statliga myndigheter, landsting, fastighetsbolag, företag och bostadsrättsföreningar. Vi har stor erfarenhet av entreprenader med höga krav på service, kvalitet, miljöhänsyn och tillgänglighet och erbjuder lösningar anpassade efter dina önskemål och behov.

Peab Drift & Underhåll finns över hela Sverige med engagerade och kompetenta medarbetare som ser till att du får den kapacitet som krävs för att utföra det uppdrag du vill ha hjälp med.

Exempel på uppdrag

  • Underhåll av gator och vägar, sommar och vinter
  • Trafikteknik och skyltning av vägnätet
  • Underhåll av vatten- och avloppsnät
  • Skötsel och anläggning av parker och andra grönytor


I kartan till höger hittar du alla våra regioner.